Vad är egentligen silikatfärg och vad används det till? Silikatfärg är en ren industriprodukt som togs fram i Tyskland någon gång i mitten av 1800-talet. Färgen har fått sitt namn från mineralerna som utgör färgens bindemedel. Dessa kallas nämligen silikater eller, i folkmun, vattenglas. Färgen hette även, från början, vattenglasfärg och åtskilliga konstnärer har använt just den här typen av färg för att måla både stora väggmålningar samt mindre tavlor.

Många väljer idag att renovera själva och det innebär också att det är viktigt att känna till vilken typ av färg som ska användas. Det kan också handla om en enklare renovering för att höja värdet på huset inför en försäljning. I det fallet är det också bra att veta vad som fungerar bäst och vilken färg du ska använda. Skulle huset vara förstört när nästa ägare köper det, exempelvis för att du valt fel färg på fel ställe, så kan du bli ersättningsskyldig. Silikatfärg är en färg som är oslagbar om den används på rätt sätt. Använd den fel kan resultatet bli en ren katastrof.

För betong, puts och cement

Den rena silikatfärgen har dock ganska stora begränsningar då den enbart kan användas för målning av icke-organiskt material som betong, sten och puts. Samtidigt är den förstås utmärkt för just den typen av material som annars kan vara svårt att måla. Puts är ju välkänt för att bokstavligen sluka andra typer av färger samtidigt som risken är stor att färgen snabbt börjar flagna. Med andra ord om du ska måla källaren, eller kanske skorstensmuren, är silikatfärger att föredra.

Färgen fäster oerhört bra på material som innehåller stora mängder mineral, som exempelvis puts eller betong. Förutom att den fäster bra sker en kemisk process som binder själva färgen till cementen och skapar en oerhört hård och tålig yta. Utmärkt i källarutrymmen och tvättstugor där slitaget kan vara hårt. Färgen är förstås också utmärkt som golvfärg på grund av sin slittålighet.

Färgen levereras vanligen i två olika komponenter som hälls ihop alldeles innan den ska användas. Den ena är själva färgen medan den andra komponenten är härdningsmedlet. Färgen börjar sedan härda direkt då medlet hälls i och måste användas direkt efter blandningen. Idag finns det dock färdigblandade färger som kallas dispersionssilikatfärg. Dessa färger behöver inte blandas och kan lagras precis som de är. Fördelen är förstås att färgen inte måste användas direkt och skulle lite bli över kan det sparas precis som vanlig väggfärg vilket inte är möjligt med tvåkomponentsfärgen.

Varför är färgen så mörk?

Silikatfärg är känd för att ha djupa färger med stark pigmentering. Det finns två anledningar till det. För det första är silikatfärgen, på grund av sitt innehåll av kaliumsilikat, basisk vilket innebär att den bara kan färgsättas med vissa pigment. För det andra innehåller silikatfärg, till skillnad från kalkfärg, inga vita pigment som gör färgen ljusare. Istället färgsätts den enbart av tillförda pigment.

Finns det silikatfärg för trä?

I dagsläget finns till även silikatfärg som är anpassad för användning på organiska material som trä och plywood. Denna kallas sol-silikatfärg men är inte lika vanligt förekommande som den rena silikatfärgen som är anpassad för cement. Se dock till att du inte förväxlar dessa eftersom namnen är förvillande lika. Färgerna kan dock inte, trots att namnen är liknande, användas till samma underlag.